Saltar a continguts

Ass. Familiars de Represaliats pel Franquisme

Navegació

 
 

Menú principal

Notícies

25/03/2011
No canviem de llengua
Imatge de complement Ampliar imatge

CAMPANYA “NO CANVIEM DE LLENGUA”

L’Associació de juristes en defensa de la llengua pròpia ha decidit realitzar una campanya de sensibilització a favor de l’ús del català davant l’Administració de justícia a Catalunya.
En els darrers temps, l’ús del català als jutjats i tribunals de justícia de Catalunya - que mai ha estat normalitzat - ha experimentat un cert retrocés, cosa que queda palesa pel fet que es dicten encara menys sentències en català que abans (16%).
De fet, es massa freqüent que a l’hora de relacionar-se amb l’Administració de justícia, persones que parlen català en tots els àmbits de la vida privada i social, canviïn de llengua i utilitzin el castellà, tan de forma oral com escrita.
Creiem que es necessària una acció sostinguda en el temps que afavoreixi que el català sigui utilitzat amb normalitat, també a l’ àmbit de la justícia, però, a la vegada, considerem que és imprescindible una major sensibilització del conjunt de la societat.
El dret a usar la llengua catalana davant l’ Administració de justícia és un dret indiscutible, que està regulat a la Llei de política lingüística, a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i a la Llei orgànica del poder judicial; aquest dret suposa que els ciutadans podem triar la llengua en la que volem relacionar-nos i que hem de ser atesos, oralment i per escrit en la llengua escollida.
En aquesta tasca, hi han d’estar implicats tots els poders públics (administracions públiques i també l’Administració de justícia), els operadors jurídics (jutges, funcionaris de justícia, advocats procuradors, etc.) i els ciutadans i ciutadanes.
L’ eix fonamental de la campanya que es vol portar a terme durant el mes de març de 2011 és: “NO CANVIEM DE LLENGUA”, i els seus continguts us els adjuntem annexats.
Amb aquesta carta volem, no només fer-vos coneixedors de la campanya que portarem a terme, sinó també oferir-vos i demanar-vos la vostra col•laboració.La col•laboració que us demanem pot materialitzar-se de formes diferents, a la vostra elecció:
• Donar suport explícit a la campanya: figurar com a entitat que dóna suport a la campanya
• Patrocinar la campanya: figurar com a entitat que dóna suport a la campanya i donar-hi suport econòmic
• Informar, des de l’entitat, sobre el contingut de la campanya a les persones que en formen part, ja sigui de manera personalitzada, ja sigui per mitjà de la pàgina web, o bé pel mitjà que considereu pertinent
• Dur a terme les accions de suport a la campanya que l’entitat consideri adients.
Ens agradaria la vostra col•laboració activa en la realització de la campanya, i us demanen que ens indiqueu, donant resposta a aquesta comunicació, quina creieu que pot ser la vostra forma de participació.
Ja des d’ ara us ho agraïm.


Barcelona, març de 2011